นายเชาวลิต เกิดกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ประธานกลุ่ม ร.ร.สังกัด อบจ.นม. กลุ่มที่ 3
- แนวทางการดำเนินงาน
- รายละเอียดขั้นตอน
การดำเนินงาน
- ตารางสอนออนไลน์
- โนนไทยคุรุอุปถัมภ์
- โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
- พระทองคำวิทยา
- ทัพรั้งพิทยาคม
- มัธยมประดู่วัฒนา
- มัธยมบึงปรือ
- เทพารักษ์ราชวิทยาคม
- วังโป่งพิทยาคม
- ปราสาทวิทยาคม
- มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
จัดทำโดย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 3
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา